Tomasz Szewerowski (1646/1647?–1699). Vesperae

23/01/2020 admin 0

Tomasz Szewerowski był absolwentem jezuickiej Akademii Wileńskiej, śpiewakiem i kompozytorem, dyrygentem kapeli wokalno-instrumentalnej unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego i jednym z założycieli szkoły kompozytorskiej dla […]