Fontes musicae in Polonia

Katalogi muzykaliów (seria A)

Redaktorzy serii: Katarzyna SpurgjaszTomasz Jeż

A/I: Braniewo
A/II: Kłodzko
A/III. Święta Lipka