Fontes musicae in Polonia

Katalogi muzykaliów (seria A)

Redaktorzy serii: Katarzyna SpurgjaszTomasz Jeż

A/II: Musicalia Collegii Glacensis Societatis Jesu
A/III: Musicalia Collegii Braunsbergensis Societatis Jesu
A/IV: Musicalia Collegii Sacri Lindensis Societatis Jesu