Tomasz Górny

Tomasz Górny jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania ogniskują się wokół kilku zagadnień, głównie twórczości Johanna Sebastiana Bacha oraz muzyki klawiszowej w XVIII wieku. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych (m.in. „Early Music”, „Notes”, „Bach-Jahrbuch”, „Muzyka”). Realizował staże zagraniczne (w Conservatorium van Amsterdam oraz Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu) oraz projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki („Etiuda 1”, „Fuga 5”) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Program im. Bekkera, 2019–2020). Otrzymał szereg wyróżnień, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018–2020).