Jūratė Trilupaitienė

trilupaitienėJūratė Marija Trilupaitienė studiowała w latach 1962-1968 w Państwowym Konserwatorium Litewskim (obecnie: Litewska Akademia Muzyki i Teatru). Tytuł doktora uzyskała za dysertację poświęconą muzyce ewangelickiej na Litwie w wiekach XVI i XVII (1988). Za monografię Wpływ ruchów konfesyjnych na rozwój muzyki kościelnej na Litwie w XVI i XVII w. (1999) uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o sztuce. Jūratė Trilupaitienė opublikowała wiele artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brała udział w licznych konferencjach na Litwie i poza jej granicami. Aktualnie jest zatrudniona w Instytucie Badań nad Kulturą Litewską. Obszar jej badań stanowi kultura muzyczna na Litwie od średniowiecza po wiek XX; szczególnie interesuje ją kultura muzyczna w XVI-XVIII w. Jūratė Trilupaitienė została uhonorowana Wielkim Litewskim Orderem Księcia Giedymina, jest członkinią Związku Kompozytorów Litewskich.