Václav Kapsa

Václav Kapsa Václav Kapsa studiował muzykologię na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Karola (doktorat w roku 2009). Od 1999 roku pracuje w dziale muzycznym Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej; tam między innymi współpracował przy projektach związanych z pozyskiwaniem i udostępnianiem zasobów elektronicznych dla muzyki i muzykologii. W latach 1999-2002 pracował w Instytucie Muzykologii Czeskiej Akademii Nauk, a w latach 2002-2018 w Zakładzie Historii Muzyki Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk. Od 2019 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk zajmujący się muzyką XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów praskich początku XVIII wieku. Václav Kapsa jest głównym badaczem projektu Tematické katalogy českých skladatelů online w ramach Strategy AV 21 (program Memory in the Digital Age).