Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej serii Fontes Musicae in Polonia wchodzą:

  • dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Ewa Hauptman-Fischer, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (sekretarz),
  • dr hab. Aleksandra Patalas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • dr hab. Danuta Popinigis, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  • dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. dr hab. Marcin Szelest, Akademia Muzyczna w Krakowie.