Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Barbara Przybyszewska-Jarmińska.FotoBarbara Przybyszewska-Jarmińska  jest kierownikiem Zakładu Muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i redaktorem naczelnym serii Monumenta Musicae in Polonia. W badaniach koncentruje się na historii muzyki późnego renesansu i baroku w Rzeczypospolitej  w relacjach z krajami sąsiedzkimi oraz Włochami. Interesuje się również teorią i praktyką edytorstwa muzyki dawnej.

Opublikowała między innymi następujące książki: Historia muzyki polskiej, t. III/1: Barok, część I: 1595-1696, Warszawa 2006;  Marcin Mielczewski and Music under the Patronage of Polish Vasas, Frankfurt am Main 2014. Przygotowała katalogi utworów Kaspara Förstera juniora (1987) i Marcina Mielczewskiego (2013), wydała liczne utwory kompozytorów związanych z dworami polskich Wazów (zwłaszcza Kaspara Förstera juniora, Marcina Mielczewskiego i Asprilia Pacellego).