Lars Berglund

BerglundLars Berglund jest profesorem muzykologii na Uniwersytecie w Uppsali, kierownikiem tamtejszego Instytutu Muzykologii i dyrektorem Szwedzkiego Towarzystwa Muzykologicznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wczesnej epoce nowożytnej, w szczególności dotyczą historii kultury, analizy muzycznej i estetyki. Jego dysertacja doktorska była studium muzyki wokalnej Christiana Geista, śpiewaka i kompozytora z Meklemburgii czynnego w Szwecji w latach 70. XVII w.  Następnie zajmował się muzyką wokalną jezuickich ośrodków Rzymu i jej recepcją w Europie północnej. Wydał kolekcję motetów Bonifacia Grazianiego w A-R Editions (2011), opublikował też serię artykułów dotyczących muzyki XVII i XVIII wieku. Szczególnie interesuje się problematyką transferu i wymiany kulturowej, jest kierownikiem projektu badawczego pt.  “Musical-Cultural Exchange in Early Modern Europe”, realizowanego we współpracy między Uniwersytetem w Uppsali, Royal Hollway University w Londynie, Bach-Archiv i Uniwersytetem w Lipsku.  Ponadto publikował artykuły naukowe na temat szwedzkiej muzyki XX wieku oraz problematyki teorii i metodyki w naukach humanistycznych.