Operae Carmelitanae 1

19/12/2022 admin 0

Operae Carmelitanae 1: Thelesphorus Wikliński, Andrea Wołoszko, ed. Marek Bebak Przy kościołach Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów […]

Wilhelm Adolph (1729–1781). Vesperae in F

07/12/2021 admin 0

Wilhelm Adolph był kompozytorem muzyki liturgicznej, tworzącym na potrzeby katolickich kościołów archidiakonatu głogowskiego, ziem znajdujących się najpierw pod panowaniem habsburskiej Austrii, a od 1741 roku […]

Musicalia manuscripta Chori Sacro-Lindensis

18/07/2021 admin 0

Niniejszy katalog prezentuje zawartość unikatowej kolekcji rękopisów muzycznych proweniencji jezuickiej pochodzących z sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce (Heiligelinde), przechowywanej obecnie w Bibliotece Bobolanum w Warszawie. Zasób ten obejmuje […]

Simon Praunstein: Litaniae & Hymni

18/07/2021 admin 0

Kompozycje muzyczne Simona Praunsteina (ca. 1571–1624) zachowały się do naszych czasów w zaledwie jednym źródle, tzw. Kodeksie Schwedlera (PL-Wu, RM 5893): jest to jedenaście litanii, trzy hymny oraz dwa […]