Między światami. Historia śląskiego kantora i jego muzycznej kolekcji w czasach przemian wyznaniowych (1654–1707)

Odkryta niedawno kolekcja rękopisów muzycznych należała do Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego, kantora pracującego w drugiej połowie XVII wieku w trzech śląskich miastach: Prusicach, Namysłowie i Brzegu. Jego życie i działalność przypadły na czasy rekatolizacji – przemian wyznaniowych narzuconych przez władze polityczne po wojnie trzydziestoletniej. Gromadzony przez niego repertuar obejmuje utwory kompozytorów lokalnych i szeroko znanych, związanych ze środowiskami katolickimi i luterańskimi, działających na Śląsku, w Czechach, w Rzeczypospolitej, Szwajcarii i Italii; ponad połowa kompozycji zachowana jest unikatowo. Niniejsza książka prowadzi od mikrohistorii kantora i jego muzycznej kolekcji, przez kontekst historyczno-kulturowy trzech miast, w których działał, a następnie przez analizę repertuaru oraz wynikających z niego odniesień – aż po szerszą panoramę kultury muzycznej w czasach przemian wyznaniowych.