No Image

Zbiór artykułów w Fontes

04/10/2018 admin 0

W ramach serii B projektu “Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)” ukazało się wydawnictwo Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu […]

No Image

Seria C się powiększa

18/07/2018 admin 0

Kulturę muzyczną Towarzystwa Jezusowego tworzyli m.in. związani z tym zakonem muzycy świeccy. Jednym z nich był Nicolaus Franciscus Frölich, organista kłodzkiego kościoła Wniebowzięcia NMP w […]

No Image

Kolejne wydawnictwo serii C

25/09/2017 admin 0

W ramach Fontes musicae ukazała się kolejna edycja nutowa: Georgius Braun (1658–1709). In Nomine Jesu, O Caelitum Dux w edycji Tomasza Jeża. Georgius Braun (1658-1709) po studiach teologicznych w Pradze […]

No Image

Kolejna seria wydawnicza rozpoczęta

24/04/2017 admin 0

Prezentujemy pierwszy zeszyt nutowej serii Fontes Musicae in Polonia: edycję krytyczną czterech kompozycji Martina Kretzmera, jezuity z Braniewa, czynnego m.in. w Wilnie i Warszawie. Jego […]

No Image

Pierwsze opracowanie gotowe

03/01/2017 admin 0

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach ubiegłego roku wydaliśmy pierwszą publikację projektu „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)”. W ramach serii B […]

No Image

Inauguracja projektu z sukcesem!

17/02/2016 admin 0

  W dniach 5-6 lutego 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja muzykologiczna pt. Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga […]