Georgius Elger, Geistliche Catholische Gesänge…

Geistliche Catholische Gesänge… to najstarszy znany obecnie łotewski śpiewnik katolicki. Ułożony przez jezuitę Georga Elgera i wydany w braniewskiej oficynie Georga Schönfelsa, zawiera pieśni łacińskie, niemieckie i polskie, ale przede wszystkim tłumaczone z tych języków utwory łotewskie. Muzyczna ich warstwa ujawnia wiele zaskakujących filiacji repertuarowych, zachodzących pomiędzy różnymi tradycjami wielokulturowego ongiś obszaru Inflant. Teksty literackie tych pieśni pozwalają z kolei zobaczyć początki łotewskiej poezji, osobliwie łączącej europejskie wątki liryki chrześcijańskiej z lokalnymi warstwami kultury wernakularnej.

Praca jest do pobrania na podstronie serii B.