Fontes musicae in Polonia

Oksana Shkurgan

uni_femaleOksana Shkurgan jest absolwentką Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, doktorantką Studium Doktoranckiego Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Pod opieką naukową dr hab. Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej przygotowuje dysertację na temat: Muzyczne dziedzictwo Ukrainy. Recepcja i adaptacja muzyki tworzonej w Rzeczypospolitej dla Kościoła rzymskokatolickiego w środowiskach prawosławnych i unickich (XVII–XVIII w.).