Rasa Murauskaitė

MurauskaiteRasa Murauskaitė jest studentką teorii i krytyki muzyki (kurs M1) w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (LMTA). W semestrze zimowym 2013/14 studiowała w Narodowym Konserwatorium Muzyki i Tańca w Paryżu a także w Paryskiej Szkole Śpiewu Gregoriańskiego. Brała udział w konferencjach muzykologicznych poświęconych muzyce średniowiecza i litewskiej tożsamości muzycznej. Ukończyła studia w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru pracą poświęconą aplikacji metody dekonstrukcji postmodernistycznej w transkrypcjach muzyki Valentina Bakfarka.

Murauskaitė uczestniczy w konferencjach organizowanych przez LMTA, publikuje artykuły poświęcone życiu muzycznemu na Litwie, bierze udział w organizacji życia muzycznego i w różnych projektach muzykologicznych. Za swoją aktywność była odznaczana nagrodami przyznawanymi przez uczelnię; uzyskała m.in. stypendium Senatu LMTA i dyplom litewskiego Ministra Edukacji i Nauki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na muzyce Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, historiografii, śpiewie gregoriańskim, muzyce popularnej, estetyce i psychologii muzyki.