Agnieszka Leszczyńska

leszczynskaAgnieszka Leszczyńska pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na muzyce do roku 1600, niegdyś głównie na twórczości franko-flamandzkiej epoki Josquina, obecnie bardziej na XVI-wiecznej muzyce regionów nadbałtyckich, a szczególnie Prus Królewskich. Zajmuje się m.in. takimi kompozytorami jak Franciscus de Rivulo, Johannes Wanning, Johannes Celscher, Petrus de Drusina. Analizuje także źródła muzyczne, zarówno pod kątem ich struktury, jak i funkcjonowania w kulturze.

www1