Paweł Gancarczyk

Gancarczyk PawelPaweł Gancarczyk jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, kierownikiem Zakładu Muzykologii oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka”. W 2020 r. został członkiem europejskiej akademii naukowej Academia Europaea. Jego zainteresowania naukowe obejmują kulturę muzyczną Europy Środkowej XV i XVI wieku, studia nad rękopisami i wczesne drukarstwo muzyczne. Ostatnio opublikował książkę La musique et la révolution de l’imprimerie. Les mutations de la culture musicale au XVIe siècle (Lyon 2015, wyróżniona Prix des Muses 2016; wersja polska: Toruń 2011). Pod jego redakcją ukazało się kilka tomów studiów, w tym Ars musica and its context in medieval and early modern culture (Warszawa 2016). Aktualnie jest kierownikiem projektu NCN „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty” (2019–2022). Jego książka Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku ukaże się drukiem w 2021 roku.

www1 mail