Fontes musicae in Polonia

Paweł Gancarczyk

Gancarczyk PawelPaweł Gancarczyk jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka” oraz redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Ikonografia muzyczna. Studia i materiały”. Jego zainteresowania naukowe obejmują kulturę muzyczną Europy Środkowej XV i XVI wieku, studia nad rękopisami i wczesne drukarstwo muzyczne. Ostatnio opublikował książkę La musique et la révolution de l’imprimerie. Les mutations de la culture musicale au XVIe siècle (Lyon 2015, wyróżniona Prix des Muses 2016; wersja polska: Toruń 2011). Pod jego redakcją ukazało się kilka tomów studiów, w tym Ars musica and its context in medieval and early modern culture (Warszawa 2016). Aktualnie jest kierownikiem projektu NCN „Petrus Wilhelmi de Grudencz i kultura muzyczna Europy Środkowej XV wieku” (2014–2017) oraz głównym wykonawcą międzynarodowego projektu HERA (Humanities in the European Research Area) „Sound memories: the musical past in late-medieval and early-modern Europe” (2016–2019).

www1 mail