Danuta Popinigis

Danuta Popinigis studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła w 1981 roku. Wykłada w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku i kieruje Gdańskim Oddziałem RISM. Zajmuje się kulturą muzyczną Gdańska XVI-XIX wieku. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów, książki: Muzyka Andrzeja Hakenbergera (Gdańsk 1997), Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (Gdańsk 2014). Jest współautorką serii katalogów tematycznych Music Collections from Gdańsk (vol. 1, 2, 3, Gdańsk/Kraków 2007, 2008, 2011), redagowała publikacje naukowe, czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego Carillon Review (2008–2013). Jest współrealizatorką serii edycji źródłowo-krytycznych Thesaurus Musicae Gedanensis. W 2015 roku otrzymała prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

mail