Joannes Possival. Litaniae lauretanae sub titulo Consolatrix afflictorum

Joannes Possival należał do prowadzących działalność muzyczną jezuitów, którzy – choć pochodzili z Czech – znaczną część swojego życia spędzili na Śląsku. Przez co najmniej szesnaście lat piastował funkcję prefekta muzyki, m.in. w Kłodzku (w latach 1693/1694, 1695–1698, 1700/1701 i 1703–1706) i Głogowie; w zakonnych katalogach określany był jako „musicus vocalista et componista”. Informacji na temat jego kompozycji dostarczają inwentarze muzykaliów pijarów z miejscowości Slaný i Kosmonosy oraz inwentarz muzykaliów benedyktynów z Rajhradu z 1725 roku. Do naszych czasów zachowały się jedynie Litaniae lauretanae sub titulo Consolatrix afflictorum, skopiowane dla wrocławskiego kościoła kanoniczek regularnych w  roku 1721.