Irena Bieńkowska

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAIrena Bieńkowska ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1999 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy “Muzyka Giovanniego Battisty Coccioli” (promotor: prof. Mirosław Perz, druk: Giovanni Battista Cocciola. Dzieła zebrane, Warszawa 2000). Od 2000 roku jest adiunktem w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W obszarze jej zainteresowań naukowych mieści się historia muzyki polskiej XVI–XVIII wieku oraz dzieje patronatu muzycznego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej od XVII do XVIII wieku. Jest autorką około 30 artykułów poświęconych przede wszystkim zagadnieniom mecenatu muzycznego na dworach polsko-litewskiej magnaterii. W przygotowaniu jest wznowienie jej książki pt. Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła (Warszawa 2013).

mailwww1