Koncerty i nagrania

Wykonania muzyczne i edycje fonograficzne repertuaru muzycznego

wydawanego w ramach serii Fontes Musicae in Polonia

 

Koncerty i wykonania w streamingu online

 1. Koncert pt. Nieszpory braniewskie. Prawykonanie liturgii z kolegium jezuickiego w Braniewie (transkrypcja i edycja materiału nutowego: Jacek Iwaszko), wyk. Zespół Męski Gregorianum, dyr. Berenika Jozajtis, kościół Matki Bożej Łaskawej, Warszawa, 22.09.2017;
 2. Koncert w. wyk. zespołu Harmonia Sacra, XIX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej (repertuar tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 10.10.2018;
 3. Koncert w. wyk. zespołu Harmonia Sacra, podczas festiwalu „Actus Humanus Nativitas” w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku (repertuar tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 12.2018;
 4. Koncert w cerkwi św. Sofii w Kijowie (twórczość muzyczna Mykoły Dyleckiego w opracowaniu Iriny Gierasimowej), wyk. Open Opera Ukraine, Natalia Chmielewskaja 2.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=nOTnQpkuZgU;
 5. Koncert pt. „Skarby kłodzkich jezuitów” (twórczość muzyczna Józefa Bolechowskiego przygotowywana do druku przez Iwonę Januszkiewicz-Rębowską i Martę Pielech), wyk. Joanna Sojka, Monika Korybalska, Hasan El-Dunia, Marian Krejcik, Musica Florea Praha, Collegium Musicum UW, Andrzej Borzym, 26.06.2019: https://www.youtube.com/playlist?list=PLS_Ot0Lhx_feXK9ZSuOfy_lBtAoD9yYBB;
 6. Koncert w wyk. zespołu Harmonia Sacra, kościół św. Elżbiety w Starym Sączu (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta) w ramach 41. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej pt. Kolegium jezuickie w Braniewie – muzyka wokalna i organowa z tabulatury braniewsko-oliwskiej, 12.07.2019;
 7. Koncert organowo-klawesynowy, wyk. Marcin Szelest i Krzysztof Urbaniak, kościół św. Elżbiety w Starym Sączu (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta) w ramach 41. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, 13.07.2019;
 8. Koncert pt. Muzyka w Polsce u progu epoki Wazów, wyk. Stephan MacLeod – bas, Marcin Szelest – organy, kościół Świętej Trójcy w Gdańsku w ramach festiwalu „Organy Plus” (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 4.10.2019;
 9. Koncert towarzyszący konferencji naukowej Церковна монодія і релігійна культура візантийсько-слов’янського простору (twórczość muzyczna Mykoły Dyleckiego w opracowaniu Iriny Gierasimowej), wyk. zespół Leopolis, Ludmiła Kapustina, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów, 10.10.2019;
 10. Koncert, wyk. zespół muzyki dawnej „Harmonia Sacra”) Koncert w kościele św. Walentego w Bieruniu Starym w ramach XX Jubileuszowego Festiwalu „Jesień organowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim” pt. U progu baroku: muzyka wokalna i organowa w Polsce pierwszej połowy XVII wieku (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 13.10.2019;
 11. Recital organowy pt. Sztuka intawolacji w kościele św. Krzyża w Krakowie, wyk. Marcin Szelest, w ramach konferencji „Between Improvisaton, Composition, and Performance: Organ Playing in the Seventeenth Century” w Akademii Muzycznej w Krakowie (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 29.10.2019;
 12. Recital organowy, wyk. Marcin Szelest, w kościele Notre Dame w Douai (Francja) w ramach Festival d’Art Sacré du Douasis 2019 (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 12.12.2019;
 13. Koncert z serii „Musik aus dem alten Breslau”, wyk. Weser-Renaissance Bremen, dyr. Manfred Cordes, kościół Unser Lieben Frauen w Bremie (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 20.02.2020;
 14. Koncert Wieczernia Szewerowskiego (opracowanie Irina Gierasimowa) na Festiwalu “Lato Sapieżyńskie”, 19.08.2020: https://www.klasyka-podkarpacie.pl/wywiady/item/2519-jubileuszowe-salezjanskie-lato-miedzy-wschodem-a-zachodem;
 15. Koncert Aliny Rotaru na Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu pt. Chiara e lucente stella – Muzyka na instrumenty klawiszowe w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 29.08.2020;
 16. Koncert pt. Vesperae Resurrectionis AD 1600-2020 na Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu, wyk. zespół Jerycho (repertuar kodeksu Schwedlera opracowywany przez Katarzynę Spurgjasz i Kamila Watkowskiego), transmisja online przez Facebook Festiwalu, 29.08.2020;
 17. Koncert Marcina Szelesta na zabytkowych organach w bazylice św. Andrzeja w Olkuszu w ramach XXI Międzynarodowych Olkuskich Dni Muzyki Organowej i Kameralnej (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 3.10.2020;
 18. Recital organowy w kościele św. Krzyża w Krakowie pt. Adam z Wągrowca i jemu współcześni: utwory organowe z tabulatury żmudzkiej (1618), wyk. Marcin Szelest, w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 10.07.2021;
 19. Koncert kompozycji Kaspara Förstera jr. pt. Kaspar Forster junior znany i nieznany, wyk. zespół Il Tempo, dyr. Agata Sapiecha, Zamek Królewski w Warszawie (kompozycje Kaspara Förstera jr. w opracowaniu Larsa Berglunda), 11.07.2021;
 20. Recital organowy w refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim w ramach festiwalu Varmia Musica, wyk. Marcin Szelest (repertuar muzyczny jezuickich tabulatur organowych przygotowywany do druku przez Marcina Szelesta), 6.08.2021;
 21. Koncert kompozycji Kaspara Förstera jr. (w opracowaniu Larsa Berglunda) pt. Trwanie, na Festiwalu Wratislavia Cantans, wyk. Wrocław Baroque Orchestra, dyr. Andrzej Kosendiak, Wrocław, 11.09.2021;
 22. Muzyka organowa pierwszych kolegiów jezuickich w Polsce (w opracowaniu Marcina Szelesta), w ramach festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów, Bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, wyk. Krzysztof Urbaniak, 11.12.2021: https://www.youtube.com/watch?v=yfJRyNoq0cQ
 23. Tomasz Szewerowski: Wieczernia (w opracowaniu Iriny Gierasimowej), Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, dyr. Inesa Badiaka, 22.01.2022 https://www.youtube.com/watch?v=hLqaTgV5g9w;
 24. Mykoła Dylecki: Tsariu Nebesny (w opracowaniu Iriny Gierasimowej), Chamber Choir Sofia, 13.11.2022: https://youtu.be/Nl9AzxD1OzI?si=tzE06SwBZOI3emHU;
 25. Muzyka wokalna z najstarszych źródeł jezuickich (w opracowaniu Jacka Iwaszki i Iriny Gierasimowej) w ramach festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów, wyk. Magdalena Szymańska, Aleksandra Jabłońska-Kozub, Natalia Darkowska, Piotr Wieczorek, Robert Grabowski, Bartosz Szulc, Konrad Orawski, dyr. Anna Krysztofiak, 18.11.2022: https://www.youtube.com/watch?v=rhcyErP6bZ4;
 26. Mykoła Dylecki: Swiatyj Boże (w opracowaniu Iriny Gierasimowej), Xор Київської Трьохсвятительської духовної семінарії, 5.12.2022:  https://www.youtube.com/watch?v=TjWwrg92z4E;
 27. Mykoła Dylecki: Tsariu Nebesny (w opracowaniu Iriny Gierasimowej), Chor Bach Kijów, 23.12.2022: https://youtu.be/lHrlElpZ6QU?feature=shared
 28. Koncert na XVI festiwalu muzyki religijnej “Великодні дзвони”: Mykoła Dylecki: Sladczjszaja Divo Maria (w opracowaniu Iriny Gierasimowej), Chor Credo Lwiw, Храм Преображення, Львів, 30.04.2023: https://www.youtube.com/watch?v=uYYU8tOMgF0
 29. Mykoła Dylecki: Gospod’ prosviszczinie moje (w opracowaniu Iriny Gierasimowej), Kapella Leopolis Lwiw, dyr. Ludmiła Kapustina, 22.03.2023: https://youtu.be/JBMAPM_iKzg?si=t6QQvv2Aiwn3nAGH;

Płyty CD

  1. Musica Sacra Ukraina. Partesny Concertos 17th-18th Centuries (utwory Mykoły Dyleskiego w opracowaniu Iriny Gierasimowej), DK Records 2422333, 2020; https://www.youtube.com/watch?v=9biQR3AxuVo&list=OLAK5uy_kvozof0Peyxwlr7DzaQgdY2i0FN7oqwZA;
  2. Songs of Elgers. 17th Century Latvian Sacred Music, płyta CD z nagraniem pieśni ze śpiewnika Geistliche Catholische Gesänge 1621 Georga Elgera, wyk. Fabella Ensemble, Musica Baltica 2021, edycja promowana koncertem w Łotewskiej Bibliotece Narodowej, 17 grudnia 2021: https://www.youtube.com/watch?v=G6_HC-YpoUo;
  3. Kaspar Förster – Sacrae Cantiones, płyta CD z nagraniem utworów w opracowaniu Larsa Berglunda, wyk. Wrocław Baroque Ensemble, Andrzej Kosendiak, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (NFM 84), CD-Accord (ACD 36), 2023: https://cdaccord.com.pl/en/kaspar-forster-jr-sacrae-cantiones-en/; https://www.youtube.com/watch?v=DlAk7I2JrqA