Justyna Szombara

szombaraJustyna Szombara – muzykolog i bibliotekarz muzyczny.W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca pt. Praemessa musicalia (1646) i Musicalische Arien (1649) Christopha Wernera). W latach 2008-2011 pracowała w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ, a od stycznia 2012 roku jest pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego, przy Instytucie Muzykologii UJ. Opublikowała kilka artykułów z zakresu kultury muzycznej XVII i XVIII wieku oraz edycje źródłowo-krytyczne dzieł Christopha Wernera i Franciszka Perneckhera.