Zofia Chankowska

Zofia Chankowska ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dra hab. Tomasza Jeża, prof. uczelni. Brała udział w projekcie „Dziedzictwo muzyki polskiej” realizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w latach 2019–2022, katalogując rękopisy i druki w bazie RISM. Interesuje się muzyką europejską XVI, XVII i XVIII wieku oraz źródłoznawstwem muzycznym.