Maciej Jochymczyk

jochymczyk2Maciej Jochymczyk jest pracownikiem Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na środkowoeuropejskiej muzyce religijnej XVII i XVIII w., zagadnieniach edytorstwa i źródłoznawstwa muzycznego, a także wykonawstwa historycznego. Jest członkiem Komitetu Naukowo-Redakcyjnego serii nutowej Musica Claromontana oraz członkiem Sekcji Muzykologów ZKP. Od 2012 r. realizuje w Instytucie Muzykologii UJ projekty badawcze poświęcone muzyce polskiej i europejskiej XVII i XVIII w. Jest autorem trzech książek oraz szeregu wydań źródłowo-krytycznych i artykułów.