Katarzyna Spurgjasz

spurgjaszKatarzyna Spurgjasz jest absolwentką Instytutu Historycznego UW (magisterium 2012) oraz Instytutu Muzykologii UW (magisterium 2015). W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW przygotowuje obecnie pracę doktorską dotyczącą tradycji muzycznych klasztoru kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu (pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Jeża). Od 2014 r. jest zatrudniona w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie opracowuje nowożytne muzykalia z terenu Śląska.