Ewa Hauptman-Fischer

uni_femaleEwa Hauptman-Fischer pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie jako zastępca kierownika Gabinetu Zbiorów Muzycznych. Kataloguje muzykalia do międzynarodowej bazy źródeł muzycznych RISM oraz prowadzi badania nad śląskimi rękopisami muzycznymi i i dawnymi drukami muzycznymi z XVII–XIX wieku. Ewa Hauptman-Fischer jest absolwentką Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 roku obroniła pracę magisterską „Osiemnastowieczne muzykalia opactwa cysterskiego w Pelpinie. Katalog i omówienie zbioru” (promotor prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, praca została wyróżniona w konkursie im. Zofii Lissy), a w 2023 roku obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską „Muzyka wokalno-instrumentalna w klasztorach cystersów prowincji śląskiej (1651–1810)” napisaną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Jeża, prof. ucz. Ukończyła również podyplomowe studia Informacji Naukowej. Jest aktywnym członkiem stowarzyszeń bibliotecznych: Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP oraz Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (The International Association of Music Libraries). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na źródłach muzycznych, szczególnie na kolekcjach klasztornych. Jest autorką kilkunastu artykułów; wyniki swoich badań prezentowała także na konferencjach polskich i międzynarodowych. Wykonuje również muzykę dawną; od 1995 roku związana była z następującymi zespołami: Ars Antiqua, Zespół Muzyki Cerkiewnej i chór kameralny Warszawskiej Opery Kameralnej oraz chór kameralny Polskiej Opery Królewskiej.

mail