Operae Carmelitanae 1

Operae Carmelitanae 1: Thelesphorus Wikliński, Andrea Wołoszko, ed. Marek Bebak

Przy kościołach Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów aktywni byli muzycy – zarówno zakonnicy, jak i osoby świeckie. W każdym karmelitańskim kościele działał przynajmniej organista, a w niektórych świątyniach również śpiewacy i instrumentaliści, którzy wchodzili w skład kapel. Na użytek zespołów karmelitańskich muzykę tworzyli również sami zakonnicy. Do dziś zachowały się dzieła kilku takich karmelitów-kompozytorów. W niniejszym tomie prezentujemy dwie kompozycje: Lauda Jerusalem Telesfora Wiklińskiego oraz Surge propera Andrzeja Wołoszki.