Guido Kraus

uni_maleGuido Kraus urodził się w 1968 r. w Fuldzie. Od 1991 roku studiował muzykologię, historię i rusycystykę na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga von Goethego we Frankfurcie nad Menem. W roku 1997 uzyskał tytuł magistra za pracę poświęconą VI Symfonii Piotra Czajkowskiego. Od roku 1998 pracuje w centralnej redakcji sieci RISM we Frankfurcie nad Menem, gdzie koordynuje pracę muzykologów z krajów Europy wschodniej, szkoląc i wspomagając katalogowanie źródeł muzycznych w programie Kallisto. Pełni również funkcje redaktorskie w wielu publikacjach serii RISM.

mail