Tomasz Jeż

jez

studiował muzykologię w Warszawie, Getyndze i Berlinie (jako stypendysta Deutsche Akademische Austauschdienst). Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 2020 na stanowisku profesora uczelni. Jest autorem 70 artykułów i 4 książek, m.in. monografii Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej 1581–1776 (2013), wydanej także w tłumaczeniu angielskim (2019) oraz katalogu Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia (2017).  W ramach naukowego Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773) koordynuje prace międzynarodowego zespołu muzykologów; efekty tej współpracy publikowane są na stronie założonej przezeń serii Fontes Musicae in Polonia. Głównymi obszarami jego zainteresowań naukowych jest kultura muzyczna Europy środkowo-wschodniej w czasach nowożytnych.

mail