Autorzy

Pracę nad realizacją niniejszego projektu prowadzi międzynarodowy zespół badaczy, pochodzących z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Szwecji i Niemiec. Specjalizują się oni w badaniach nad różnymi aspektami kultury muzycznej epok dawnych – począwszy od prac dokumentacyjnych, przez studia heurystyczne i edycje krytyczne poszczególnych źródeł i ich zespołów, po badania repertuarologiczne, biografistyczne oraz kulturoznawcze, podejmowane w perspektywie interdyscyplinarnej. Perspektywa taka konieczna jest także i w przypadku niniejszego projektu, co wynika nie tylko ze znacznej liczby potrzebnych do jego opracowania źródeł, ale także wielokształtnego charakteru ich transmisji i rozproszenia historycznej narracji dotyczącej kultury muzycznej w przekazach uznawanych przez tradycyjną muzykologię za pomocnicze i pośrednie.

Oto współautorzy projektu:

 • Marek Bebak, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Lars Berglund, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
 • Irena Bieńkowska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Laima Budzinauskienė, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija
 • Jolanta Byczkowska-Sztaba, Warszawa
 • Irina Gerasimowa, Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg
 • Jacek Iwaszko, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Iwona Januszkiewicz-Rębowska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tomasz Jeż, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Maciej Jochymczyk, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Vaclav Kapsa, Akademia Věd České Republiky
 • Guido Kraus, Répertoire International des Sources Musicales
 • Agnieszka Leszczyńska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rasa Murauskaitė, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija
 • Aleksandra Patalas, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Marta Pielech, Warszawa
 • Ludmiła Sawicka, Répertoire International des Sources Musicales
 • Oksana Shkurgan, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 • Katarzyna Spurgjasz, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Marcin Szelest, Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Justyna Szombara, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jūratė Trilupaitienė, Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas