Fontes musicæ in Polonia

to seria wydawnicza powstała z inicjatywy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzy ją zespół muzykologów afiliowanych w wielu ośrodkach badawczych kraju i zagranicy. Głównym celem serii Fontes musicae in Polonia jest edycja źródeł muzyki dawnej, związanych z kulturą Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zachowanych w bibliotekach naszego kraju. Do końca roku 2021 publikujemy przede wszystkim rezultaty projektu badawczego NPRH zatytułowanego:

Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)

W ramach serii Fontes musicae in Polonia ukazują się:

seria A  katalogi zbiorów muzycznych,

seria B  edycje faksymilowe i opracowania,

seria C  źródłowo-krytyczne edycje muzykaliów.

Wszystkie publikacje zostaną wydane w wersji drukowanej oraz elektronicznej w wolnym dostępie na niniejszej stronie.

Przyjęta formuła służy przede wszystkim wymaganiom współczesności: sprawnemu w skali globalnej obiegowi wyników badań naukowych i łatwemu udostępnieniu nut dla zainteresowanych muzyką staropolską. Celem niniejszej serii jest oczywiście spłacenie długu wdzięczności wobec przeszłości: przywrócenie narodowemu dziedzictwu zapomnianych zabytków naszej kultury. Spodziewane wyniki prac międzynarodowego zespołu badaczy, pozwalające na wiarygodną ocenę historycznej wartości naszej tradycji, to zaś działanie na rzecz przyszłości.