Fontes musicae in Polonia

Fontes musicæ in Polonia

to seria wydawnicza, służąca upowszechnieniu wyników badań muzykologicznych prowadzonych z inicjatywy Zakładu Historii Muzyki Polskiej – Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem serii jest edycja źródeł muzyki dawnej związanych z kulturą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Inicjatywa ma służyć edycjom:

seria A katalogów zbiorów muzycznych zachowanych na obszarze Polski ,

seria B opracowań i źródeł do historii muzyki,

seria C muzykaliów pochodzących z terenu dawnej i obecnej Rzeczpospolitej.

Publikacje te ukazują się jednocześnie w wersjach:

  • drukowanej oraz
  • elektronicznej w wolnym dostępie na niniejszej stronie.

Przyjęta formuła służy przede wszystkim wymaganiom współczesności: sprawnemu w skali globalnej obiegowi wyników badań naukowych i łatwemu udostępnieniu nut dla zainteresowanych muzyką staropolską. Celem niniejszej serii jest oczywiście spłacenie długu wdzięczności wobec przeszłości: przywrócenie narodowemu dziedzictwu zapomnianych zabytków naszej kultury. Spodziewane wyniki prac międzynarodowego zespołu badaczy, pozwalające na wiarygodną ocenę historycznej wartości naszej tradycji, to zaś działanie na rzecz przyszłości.