Fontes musicae in Polonia

Fontes musicæ in Polonia

to inicjatywa muzykologów skupionych wokół Zakładu Historii Muzyki Polskiej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem serii Fontes musicae in Polonia jest edycja polskich źródeł muzyki dawnej. Do roku 2020 będziemy publikować przede wszystkim rezultaty projektu badawczego NPRH zatytułowanego:

W ramach serii Fontes musicae in Polonia ukazują się:

seria A katalogi zbiorów muzycznych zachowanych na obszarze Polski,

seria B edycje faksymilowe i opracowania do historii muzyki,

seria C muzykalia pochodzące z terenu dawnej i obecnej Rzeczpospolitej.

Wszystkie publikacje zostaną wydane w wersji drukowanej oraz elektronicznej w wolnym dostępie na niniejszej stronie.

Przyjęta formuła służy przede wszystkim wymaganiom współczesności: sprawnemu w skali globalnej obiegowi wyników badań naukowych i łatwemu udostępnieniu nut dla zainteresowanych muzyką staropolską. Celem niniejszej serii jest oczywiście spłacenie długu wdzięczności wobec przeszłości: przywrócenie narodowemu dziedzictwu zapomnianych zabytków naszej kultury. Spodziewane wyniki prac międzynarodowego zespołu badaczy, pozwalające na wiarygodną ocenę historycznej wartości naszej tradycji, to zaś działanie na rzecz przyszłości.