Fontes Musicae in Polonia

to seria wydawnicza powstała z inicjatywy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzy ją zespół muzykologów afiliowanych w wielu ośrodkach badawczych kraju i zagranicy. Głównym celem serii Fontes Musicae in Polonia jest edycja źródeł muzyki dawnej, związanych z kulturą Rzeczpospolitej Obojga Narodów i/lub zachowanych w bibliotekach naszego kraju.

W ramach serii ukazują się:

seria A  katalogi zbiorów muzycznych,

seria B  edycje faksymilowe i opracowania,

seria C  źródłowo-krytyczne edycje muzykaliów.

Wszystkie publikacje zostaną wydane w wersji drukowanej oraz elektronicznej w wolnym dostępie na niniejszej stronie.