Fontes musicae in Polonia

Fontes musicæ in Polonia

to seria wydawnicza powstała przy Zakładzie Historii Muzyki Polskiej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem serii jest edycja polskich źródeł muzyki dawnej:

seria A katalogów zbiorów muzycznych zachowanych na obszarze Polski,

seria B edycji faksymilowych i opracowań do historii muzyki,

seria C muzykaliów pochodzących z terenu dawnej i obecnej Rzeczpospolitej.

Publikacje te ukazują się jednocześnie w wersjach:

  • drukowanej oraz
  • elektronicznej w wolnym dostępie na niniejszej stronie.

Przyjęta formuła służy przede wszystkim wymaganiom współczesności: sprawnemu w skali globalnej obiegowi wyników badań naukowych i łatwemu udostępnieniu nut dla zainteresowanych muzyką staropolską. Celem niniejszej serii jest oczywiście spłacenie długu wdzięczności wobec przeszłości: przywrócenie narodowemu dziedzictwu zapomnianych zabytków naszej kultury. Spodziewane wyniki prac międzynarodowego zespołu badaczy, pozwalające na wiarygodną ocenę historycznej wartości naszej tradycji, to zaś działanie na rzecz przyszłości.