Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)

Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Tradycja 1a programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W zakres projektu wchodzą:

seria A   katalogi muzykaliów – red. Katarzyna SpurgjaszTomasz Jeż

seria B   opracowania i źródła do historii muzyki – red. Bogna BohdanowiczTomasz Jeż

seria C   edycje krytyczne muzyki dawnej – red. Maciej JochymczykTomasz Jeż

nprh