Fontes musicae in Polonia

Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)

Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Tradycja 1a programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W zakres projektu wchodzą:

katalogi muzykaliów (seria A) – red. Katarzyna SpurgjaszTomasz Jeż

opracowania i źródła do historii muzyki (seria B) – red. Bogna BohdanowiczTomasz Jeż

edycje krytyczne wybranych zabytków muzyki dawnej (seria C) – red. Maciej JochymczykTomasz Jeż

nprh