Bogna Bohdanowicz

bohdanowiczBogna Bohdanowicz – muzykolog, fotograf, autor filmów dokumentalnych. W 2006 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego („Średniowieczne księgi muzyczno-liturgiczne klarysek polskich”, promotor prof. dr hab. Mirosław Perz). Od 2013 współinicjator i wykładowca Kursu Chorału Gregoriańskiego wg metody Solesmes w Łodzi. Obecnie pracuje w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. W obrębie jej zainteresowań jest chorał gregoriański – jego źródła i praktyka wykonawcza.