Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses

Przedmiotem edycji są dwie tabulatury na instrumenty klawiszowe, spisane w latach 1610–1630 w kolegium jezuickim w Braniewie, a następnie w klasztorze cystersów w Oliwie. Obydwa rękopisy przechowywane są obecnie w zbiorach Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie pod sygnaturami F15-284 i F15-286.

Tom pierwszy niniejszej edycji zawiera wstęp, komentarz rewizyjny oraz inwentarz zawartości obydwu tabulatur.

W tomie drugim znajdują się edycje oryginalnych wersji wszystkich utworów z obu tabulatur.

Tom trzeci zawiera zaś partytury zidentyfikowanych utworów wokalnych, których intawolacje wpisano do tabulatur.