Musicalia Collegii Braunsbergensis Societatis Jesu

20/04/2021 admin 0

Zbiory muzyczne stanowiące niegdyś własność Collegium Braunsbergense Societatis Jesu, przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali (Uppsala Universitetsbiblioteket), pochodzą z pierwszego etapu działalności braniewskiej szkoły, […]

No Image

Kolejna seria wydawnicza rozpoczęta

24/04/2017 admin 0

Prezentujemy pierwszy zeszyt nutowej serii Fontes Musicae in Polonia: edycję krytyczną czterech kompozycji Martina Kretzmera, jezuity z Braniewa, czynnego m.in. w Wilnie i Warszawie. Jego […]