Asprilio Pacelli: Motectorum et psalmorum […] liber primus

Asprilio Pacelli, kompozytor i organista działający na przełomie XVI i XVII stulecia, wpisał się na trwałe w dzieje kultury muzycznej Rzymu oraz Rzeczpospolitej. W rzymskim okresie swej kariery przez około siedem lat związany był ze środowiskiem jezuickiego Collegio Germanico i wówczas opublikował drukiem m.in. Motectorum et psalmorum […] liber primus prezentowany w niniejszym wydaniu. W 1602 roku przyjął stanowisko maestro di cappella na dworze Zygmunta III Wazy, króla Polski i Szwecji, i funkcję tę pełnił wyjątkowo długo, przez ponad dwadzieścia lat, miał więc z pewnością istotny wpływ na kształt życia muzycznego w Rzeczpospolitej.