Inventoria rerum musicalium domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania tempore suppressionis

Niniejsza edycja zawiera informacje o rozmaitych aspektach kultury muzycznej jezuitów na ziemiach Polski i Litwy, zawarte w inwentarzach placówek zakonnych, spisanych w wyniku kasaty Towarzystwa Jezusowego na przełomie roku 1773 i 1774.

Inwentarze te opisują stan 55 obiektów usytuowanych na ziemiach pozostałych pod panowaniem polskim po pierwszym rozbiorze: 16 kolegiów, 7 rezydencji, 2 domów nowicjackich, 2 domów profesów i 2 domów trzeciej probacji oraz 26 kościołów lub cerkwi położonych w misjach lub majątkach jezuickich. Źródła tego typu nie były dotąd niemal w ogóle wykorzystywane w badaniach nad jezuicką kulturą muzyczną, które w ostatnich latach skupiały się przede wszystkim na rękopisach i drukach muzycznych oraz dokumentacji zakonnej zgromadzonej w Archivum Romanum Societatis Iesu w Rzymie (historiae, litterae annuae).