Antonius Swoboda (1709 – po 1746). Dixit Dominus. Litaniae Lauretanae

Antonius Swoboda (1709 – po 1746) wstąpił do zakonu jezuitów w Jíčínie. Przez następne lata  działał w Ołomuńcu, Telčy, Pradze, Wrocławiu i Kłodzku, gdzie m.in. opiekował się zespołami muzycznymi tamtejszych konwiktów. W roku 1746 został wydalony ze zgromadzenia, po czym prawdopodobnie działał jako muzyk w jednej z licznych kapel regionu. Kompozycje publikowane w niniejszym zeszycie – Dixit Dominus i Litania – pochodzą ze zbioru muzykaliów kościoła farnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim i przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. To stosunkowo zwięzłe opracowania, reprezentatywne dla katolickiej muzyki religijnej powstającej wówczas w kręgu kapel kościelnych i klasztornych Europy Środkowej. Obydwie zostały przeznaczone na podobną, bardzo popularną wówczas obsadę: czterogłosowy zespół wokalny, dwoje skrzypiec oraz organy realizujące basso continuo, w przypadku poszerzoną dodatkowo o parę trąbek clarini.