Amandus Ivanschiz (1727–1758). Lytania[e] de Beata [Maria Virgine] (L.C.1b)

Amandus Ivanschiz (1727–1758) był kompozytorem należącym do zakonu paulinów, czynnym na terenie Austrii. Wśród przeszło stu jego zachowanych kompozycji napisanych w stylu wczesnoklasycznym dominują msze, litanie, symfonie, ale też tria smyczkowe, arie do tekstów religijnych, opracowania antyfon maryjnych, Te Deum, nieszpory czy kantaty. Publikowana w niniejszym tomie Lytania[e] de Beata [Maria Virgine] jest jedną z najszerzej znanych litanii Ivanschiza (zachowała się w co najmniej 12 przekazach); m.in. w sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce, które w XVII i XVIII wieku znajdowało się pod opieką jezuitów. Towarzystwo Jezusowe miało duży udział w upowszechnianiu litanii loretańskiej, która była wyrazem kontrreformacyjnego zaangażowania w krzewienie kultu Matki Boskiej.

Utwór można pobrać bezpłatnie z podstrony edycji nutowych.