Faksymile ocalałej pracy jezuickiego misjonarza

Jednym z aktywnie działających w XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej misjonarzy, który zyskał opinię wielkiego kaznodziei, był ksiądz Szymon Majchrowicz (1717–1783), jezuita, pisarz polityczny i religijny, autor druku o treści katechetycznej zatytułowanego Nauka zbawienna na missyi Societatis Jesu zwyczayna (Lwów 1767). Publikowane faksymile ocalałej pracy jezuickiego misjonarza stanowi cenne źródło nie tylko dla religioznawców, historyków kultury, literaturoznawców, językoznawców, ale także jest ważnym materiałem dokumentacyjnym dla muzykologów. Wydawnictwo to zawiera repertuar wernakularny wykorzystywany w praktyce misyjnej prowadzonej przez jezuitów na południowo-wschodnich obszarach osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, na których współistniały obrządki rzymsko- i greckokatolicki.

Pracę można pobrać bezpłatnie w formacie PDF lub zamówić wersję papierową.