Wilhelm Adolph (1729–1781). Vesperae in F

07/12/2021 admin 0

Wilhelm Adolph był kompozytorem muzyki liturgicznej, tworzącym na potrzeby katolickich kościołów archidiakonatu głogowskiego, ziem znajdujących się najpierw pod panowaniem habsburskiej Austrii, a od 1741 roku […]