Wilhelm Adolph (1729–1781). Vesperae in F

Wilhelm Adolph był kompozytorem muzyki liturgicznej, tworzącym na potrzeby katolickich kościołów archidiakonatu głogowskiego, ziem znajdujących się najpierw pod panowaniem habsburskiej Austrii, a od 1741 roku – Królestwa Prus. Do naszych czasów przetrwały tylko cztery utwory Wilhelma Adolpha; wszystkie w pojedynczych egzemplarzach. Jego Vesperae in F, zachowane w zbiorach muzykaliów pojezuickiej bursy muzycznej w Świętej Lipce, należy określić mianem nieszporów „uroczystych”: są cyklem o znacznych rozmiarach, podniosłym charakterze, wymagającym znacznej liczby wykonawców. Niniejsze wydanie jest próbą przywrócenia szerszemu obiegowi muzycznemu i muzykologicznemu jednego z zapomnianych małych mistrzów tego kręgu kulturowego.