Annibale Orgas (1585–1629): Angelus ad pastores ait, Hodie Christus natus est…

Zachowany dorobek kompozytorski Annibale Orgasa (1585–1629) – pierwszego kapelmistrza wokalno-instrumentalnej kapeli katedralnej na Wawelu – obejmuje, obok dzieł ze zbioru Sacrarum cantionum (FMP C/XII), dwa utwory bożonarodzeniowe na osiem głosów i organy (Angelus ad pastores ait i Hodie Christus natus est), czterogłosowy motet a cappella De Sancto Stanislao o incipicie Vir inclite Stanislae oraz niekompletny przekaz motetu De Sancto Martino o incipicie Deus noster. Orgas był także autorem kompozycji okolicznościowych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Do naszych czasów przetrwały, niestety wyłącznie w postaci tekstów słownych, dwa tego typu utwory: Ode inter declamationem, quâ cohortabamur nostros ad arma contra Turcam strenuè capienda, decantata oraz Ode inter declamationem epitaphiam, quâ laudabantur ij, qui cecidêre in bello contra Turcam, decantata. W niniejszym tomie publikujemy wyżej wymienione utwory, jak również teksty słowne ód okolicznościowych.