Szósta publikacja w “Źródłach”

Wśród muzykaliów kolegium jezuickiego w Braniewie, które w 1626 roku wywieziono do Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali (S-Uu), ważne miejsce zajmuje zestaw ksiąg głosowych o sygnaturze Utl.vok.mus.tr. 394–399. Są to klocki z drukami utworów Teodora Riccia, które w latach 1581–1626 uzupełniono o rękopiśmienne odpisy 19 łacińskich kompozycji liturgicznych. Stanowią one unikatowo zachowany repertuar braniewskiego kolegium; znajdujemy tu m.in. utwory jezuickiego kompozytora Jana Branta i Giovanniego Battisty Coccioli, muzyka biskupa Szymona Rudnickiego, ważnego mecenasa kolegium. W repertuarze jezuickiej kapeli z Braniewa wykonywano także obiegowy repertuar europejski tego czasu: motety Giovanniego Pierluigiego da Palestrina, Jacheta de Mantua oraz Hansa Leona Hasslera.

Szósta edycja nutowa Fontes musicae, C/VI: Motecta scripta in Collegio Braunsbergensis Societatis Jesu (S-Uu Utl.vok.mus.tr. 394–399), ed. Jacek Iwaszko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2018, do bezpłatnego pobrania z naszej strony.