Simon Praunstein: Litaniae & Hymni

Kompozycje muzyczne Simona Praunsteina (ca. 1571–1624) zachowały się do naszych czasów w zaledwie jednym źródle, tzw. Kodeksie Schwedlera (PL-Wu, RM 5893): jest to jedenaście litanii, trzy hymny oraz dwa opracowania pieśni Ave hierarchia. W utworach tych uwidaczniają się cechy charakterystyczne dla kultury, w której kompozytor żył i działał. Można tam odnaleźć zarówno elementy emblematyczne dla kulturowych aspektów reformy katolickiej w nowożytnej Europie, jak i dla tradycji muzycznych Towarzystwa Jezusowego. Litanie Praunsteina, opracowane przy użyciu tej techniki, spełniały podstawowe kryteria, jakimi miała się cechować muzyka w kościołach katolickich: tekst był w nich przekazany w sposób czytelny, a melodykę i harmonię cechowała jasność, prostota i umiar.