Musicalia manuscripta Chori Sacro-Lindensis

Niniejszy katalog prezentuje zawartość unikatowej kolekcji rękopisów muzycznych proweniencji jezuickiej pochodzących z sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce (Heiligelinde), przechowywanej obecnie w Bibliotece Bobolanum w Warszawie. Zasób ten obejmuje łącznie 815 rękopisów, zawierających łącznie 2218 pojedynczych utworów, pochodzących przede wszystkim z czasów, kiedy na terenie Prus ogłoszona została kasata Towarzystwa Jezusowego. Zasób obejmuje 237 kolekcji, zarówno jednoautorskich, jak i wieloautorskich. Spośród 2218 kompozycji 1503 to utwory o ustalonym autorstwie, natomiast 715 – anonimowe.