Carolus Rabovius: O Domine Jesu, Salutemus Matrem, Surgamus eamus properemus

Carolus Rabovius (1619–1686) jako jezuita działał w Chomutowie, Jindřichowie Hradcu, Kłodzku, Kutnej Horze, Znojmie i Pradze, piastując m.in. funkcje prefekta muzyki, regensa konwiktu, a nawet – rektora kolegium. Jego twórczość kompozytorska cieszyła się szczególnym uznaniem, współcześni cenili go także za to, że walnie przyczynił się do rozkwitu muzyki praskim w seminarium św. Wacława. Do naszych czasów zachowały się trzy jego kompozycje z kolekcji muzykaliów kanoniczek regularnych św. Augustyna we Wrocławiu, które są przedmiotem niniejszej edycji: koncert kościelny O Domine Jesu na sopran, skrzypce obligato i wiolę da gamba z towarzyszeniem basso continuo, którego tekst słowny zaczerpnięty został z Modlitwy do pięciu ran Chrystusa św. Franciszka Ksawerego; motet Salutemus Matrem, wykorzystujący teksty hymniczne ku czci Najświętszej Maryi Panny; a także motet Surgamus, eamus, properemus na alt, tenor, bas i organy, którego tekst bazuje na parafrazie wybranych wersetów biblijnej Pieśni nad Pieśniami, a opracowanie jest adaptacją kompozycji o tym samym tytule Giacoma Carissimiego.