Carolus Göbel (1721–1764). 3 Alma Redemptoris Mater, 4 Salve Regina

Carolus Göbel (1721–1764) kształcił się w jezuickim gimnazjum i konwikcie św. Józefa we Wrocławiu. W tym samym mieście wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i przez wiele lat pracował jako prefekt muzyki w Głogowie, Kłodzku, Opawie, Żaganiu oraz Otyniu. W niedawno odkrytych muzykaliach pochodzących z tego ostatniego ośrodka zachowało się kilka kompozycji muzycznych Göbla, m.in. opracowania popularnych w środowiskach jezuickich antyfon maryjnych (trzy Alma Redemptoris Mater i cztery Salve Regina, które stanowią cały obecnie znany dorobek kompozytorski jezuity. Kompozycje te utrzymane są w formie tzw. arii kościelnej i pod względem stylu łączą one elementy późnobarokowe z tymi charakterystycznymi dla szeroko rozumianego stylu galant.