Asprilio Pacelli: Opera ex fontibus Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis

Asprilio Pacelli (ca. 1567–1623) piastował stanowisko maestro di cappella na dworze Zygmunta III Wazy i przez pierwsze kilka lat pobytu w Rzeczpospolitej przebywał w Krakowie. Śladem jego obecności w tym ośrodku są prezentowane w niniejszym tomie kompozycje Rorate caeli i Missa Ave Maris Stella, zachowane w formie rękopisów należących do królewskiej kapeli rorantystów. Utwory te świadczą o utrzymującym się niemal półtora wieku zainteresowaniu jego muzyką w środowisku katedry wawelskiej. Są to kompozycje utrzymane w stile antico dostosowane do lokalnych potrzeb, reprezentujące nurt równoległy względem utworów polichóralnych i koncertujących rzymskiego kompozytora, który przez ponad dwadzieścia lat żył i tworzył na ziemiach polskich.