Musicalia Collegii Braunsbergensis Societatis Jesu

20/04/2021 admin 0

Zbiory muzyczne stanowiące niegdyś własność Collegium Braunsbergense Societatis Jesu, przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali (Uppsala Universitetsbiblioteket), pochodzą z pierwszego etapu działalności braniewskiej szkoły, […]