No Image

Zbiór artykułów w Fontes

04/10/2018 admin 0

W ramach serii B projektu “Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)” ukazało się wydawnictwo Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu […]

No Image

Kolejne wydawnictwo serii C

25/09/2017 admin 0

W ramach Fontes musicae ukazała się kolejna edycja nutowa: Georgius Braun (1658–1709). In Nomine Jesu, O Caelitum Dux w edycji Tomasza Jeża. Georgius Braun (1658-1709) po studiach teologicznych w Pradze […]

No Image

Pierwszy wolumin nowej serii wydany

06/09/2017 admin 0

Jako pierwszy wolumin serii A ukazała się książka Tomasza Jeża, Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa), poświęcona unikatowemu w skali światowej zasobowi muzykaliów Daniela […]

No Image

Inauguracja projektu z sukcesem!

17/02/2016 admin 0

  W dniach 5-6 lutego 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja muzykologiczna pt. Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga […]